نصب همراه صندوق fundMobileApp

 

 

مشتریان


در حال حاضر مجموعه راهکارهای رایان هم‌ افزا پاسخگوی نیاز سازمان‌های فعال در بازار سرمایه شامل كارگزاران بورس اوراق بهادار، كارگزاران بورس كالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك، شرکت های سبد گردانی و تامین سرمایه می باشد. شركت‌هایی كه رایان هم‌افزا افتخار خدمت رسانی به آنها را دارد، در ادامه آورده شده است.

 


کارگزاریهای بورس(60+)


شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند شرکت کارگزاری بانک صادرات شرکت کارگزاری جهان سهم
شرکت کارگزاری اطمینان سهم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن شرکت کارگزاری دنیای خبره
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار شرکت کارگزاری بانک کارآفرین شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
شرکت کارگزاری امید سهم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شرکت کارگزاری رضوی
شرکت کارگزاری امین آوید شرکت کارگزاری سرمایه و دانش شرکت کارگزاری امین سهم
شرکت کارگزاری باهنر شرکت کارگزاری سهام بارز شرکت کارگزاری آبتین استاک
شرکت کارگزاری برهان سهند شرکت کارگزاری سهام گستران شرق شرکت کارگزاری آپادانا
شرکت کارگزاری بهین پویا شرکت کارگزاری سهم آشنا شرکت کارگزاری آتی ساز بازار
شرکت کارگزاری بورس آثل شرکت کارگزاری سهم یار شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
شرکت کارگزاری بورس بهگزین شرکت کارگزاری سی ولکس کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران شرکت کارگزاری سیماب گون شرکت کارگزاری آریا نوین
شرکت کارگزاری بورسیران شرکت کارگزاری صبا تامین شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان شرکت کارگزاری فارابی شرکت کارگزاری آگاه
شرکت کارگزاری پارس نمودگر شرکت کارگزاری كارآمد شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور شرکت کارگزاری راهبرد شرکت کارگزاری بانک آینده
شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت شرکت کارگزاری بانک پارسیان
شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا شرکت کارگزاری مهرآفرین شرکت کارگزاری بانک تجارت
شرکت کارگزاری توسعه سهند شرکت کارگزاری مدبر آسیا شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
شرکت کارگزاری توسعه فردا شرکت کارگزاری نهایت نگر شرکت کارگزاری بانک شهر
شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه شرکت کارگزاری خبرگان سهام
شرکت کارگزاری سینا  شرکت کارگزاری ایمن بورس  شرکت کارگزاری سهم آذین

صندوق های سرمایه گذاری( 120+ )

 

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین صندوق بازارگردانی اختصاصی ملت
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  صندوق سرمایه گذاری عقیق
 صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان  صندوق سرمایه گذاری بانک دی صندوق سرمایه گذاری فام
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی كوثر
صندوق سرمایه‌ گذاری آپادانا صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام
 صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین  صندوق سرمایه ‌گذاری بورسیران  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتمادآفرین پارسیان
 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری کارآفرین صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله امین تدبیرگران فردا
صندوق سرمایه گذاری كارآفرینان برتر آینده صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثروت آفرین پارسیان
صندوق سرمایه گذاریارزش کاوان آینده صندوق سرمایه گذاری پردیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر کاریزما
صندوق سرمایه ‌گذاری کاریزما صندوق سرمایه گذاری پیروزان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر اندیشه نوین
صندوق سرمایه‌ گذاری کارگزاری بانک سپه صندوق سرمایه ‌گذاری پیشگام ایرانیان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر خبرگان نفت
صندوق سرمایه گذاری بانک صادرات ایران صندوق سرمایه‌ گذاری پویا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن
صندوق سرمایه ‌گذاری كارگزاری بانك ملی ایران صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک کشاورزی صندوق سرمایه ‌گذاری تدبیرگر سرمایه صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری حافظ صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران آینده صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صندوق سرمایه گذاری آرمان كارآفرین صندوق سرمایه ‌گذاری تدبیرگران فردا صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
 صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان  صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان  صندوق سرمایه گذاری یکم سامان
صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانك صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق
صندوق سرمایه گذاری آشنای دی صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری افق  صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات صندوق سرمایه گذاری معین بهگزین
صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیكی  صندوق سرمایه گذاری مهرشریعه
صندوق سرمایه‌ گذاری آگاه  صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی  صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
 صندوق سرمایه گذاری البرز  صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه  صندوق سرمایه گذاری نیکان پارس
صندوق سرمایه‌گذاری امین کارآفرین صندوق سرمایه گذاری خوارزمی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت
 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان  صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری
 صندوق سرمایه گذاری امین سامان صندوق سرمایه گذاری دماسنج  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
 صندوق سرمایه ‌گذاری امین صبار صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن  صندوق سرمایه گذاری نیكوكاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم
صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره صندوق سرمایه گذاری راهنما  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری حافظ 
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام صندوق سرمایه گذاری رشد سامان صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا
صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا  صندوق سرمایه‌ گذاری رضوی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
 صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی  صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری رفاه کودک
صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری نیكوكاری میراث ماندگار آریان
صندوق بازارگردانی اختصاصی آرمان اعتلاء كشاورزی صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه
صندوق بازارگردانی اختصاصی امید لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه صندوق سرمایه گذاری نواندیشان
صندوق بازارگردانی اختصاصی بانك سینا صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات صندوق سرمایه ‌گذاری نوین پایدار
صندوق بازارگردانی اختصاصی تجارت ایرانیان اعتماد صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران صندوق سرمایه گذاری نوین نیک
صندوق بازار گردانی اختصاصی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری سینا صندوق سرمایه ‌گذاری نوین سامان
صندوق بازارگردانی اختصاصی گروه توسعه بهشهر صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
صندوق بازارگردانی اختصاصی مپنا آشنا  صندوق سرمایه گذاری شاخصی كارآفرین  صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
صندوق بازارگردانی اختصاصی نوین پیشرو صندوق بازارگردانی اختصاصی گروه گردشگری


معاملات بر خط (50+)

 

شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند شرکت کارگزاری بانک صادرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام
شرکت کارگزاری اطمینان سهم شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن شرکت کارگزاری دنیای خبره
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار شرکت کارگزاری بانک کارآفرین شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
شرکت کارگزاری امید سهم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شرکت کارگزاری رضوی
شرکت کارگزاری امین آوید شرکت کارگزاری سرمایه و دانش شرکت کارگزاری امین سهم
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت شرکت کارگزاری سهام بارز شرکت کارگزاری آبتین استاک
شرکت کارگزاری برهان سهند شرکت کارگزاری سهام گستران شرق شرکت کارگزاری آپادانا
شرکت کارگزاری بهین پویا شرکت کارگزاری سهم آشنا شرکت کارگزاری آتی ساز بازار
شرکت کارگزاری بورس آثل شرکت کارگزاری سهم یار شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه شرکت کارگزاری سی ولکس کالا شرکت کارگزاری آرمون بورس
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران شرکت کارگزاری سیماب گون شرکت کارگزاری آریا نوین
شرکت کارگزاری بورسیران شرکت کارگزاری صبا تامین شرکت کارگزاری بانک شهر
شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان شرکت کارگزاری پارس نمودگر شرکت کارگزاری كارآمد
شرکت کارگزاری بانک خاور میانه شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور شرکت کارگزاری راهبرد
شرکت کارگزاری بانک آینده شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین شرکت کارگزاری بانک پارسیان
شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
شرکت کارگزاری مهرآفرین شرکت کارگزاری بانک تجارت شرکت کارگزاری توسعه سهند
شرکت کارگزاری مدبر آسیا شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات شرکت کارگزاری توسعه فردا
 شرکت کارگزاری ایمن بورس  شرکت کارگزاری سهم آذین

شرکت های سبد گردانی

 

سبد گردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
سبد گردان پاداش سرمایه
سبد گردان سرآمد
سبد گردان صادقین
سبد گردان کاریزما
سبدگردانی موسسه رفاه و تأمين آتيه اميد
سبد گردان هدف
سبد گردان امید نهایت نگر
سبد گردان سهم آشنا
سبد گردان آسال
سبد گردان آبان
سبد گردان کوروش
 سبد گردان اعتبار
 سبد گردان امیتیس
 سبد گردان آگاه

سیستم معاملات بر خط آتی سهام

 

شرکت کارگزاري امين آويد
شرکت کارگزاری پارسیان
شرکت کارگزاري بانک کارآفرين
شرکت کارگزاري بانک کشاورزي
شرکت کارگزاري بورسيران
شرکت کارگزاري تامين سرمايه نوين
شرکت کارگزاري تدبيرگران فردا
شرکت کارگزاري دنياي خبره
شرکت کارگزاري رضوي
شرکت کارگزاری سهم آشنا
شرکت کارگزاري سرمايه و دانش

سامانه خدمات تحلیلی

 

 شرکت کارگزاری امین آوید
 شرکت کارگزاری آرمون بورس
 شرکت کارگزاری پارسیان
 شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
شرکت کارگزاری سهم آشنا
 شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
شرکت کارگزاری دنیای خبره
شرکت کارگزاری رضوی
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
شرکت کارگزاری مهر آفرین
شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
شرکت کارگزاری نهایت نگر

بانک ها

اقتصاد نوین
صادرات
کشاورزی
تجارت
سامان
ملت
آینده
رفاه
 حکمت

تامین سرمایه

 تامین سرمایه نوین  

تامین سرمایه کیان
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه تمدن
تامین سرمایه سپهر
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تامین سرمایه مسکن
تامین سرمایه ملت