نصب همراه صندوق fundMobileApp

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

سیستم جامع مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک رایان هم افزا،مدیریت پذیره نویسی سرمایه گذاری ها،درخواست ها، و عملیات اداری صندوق سرمایه گذاری را براحتی فراهم آورده و بدون محدودیت گستره ی جغرافیایی با کمک پایگاه داده ای یکپارچه و امکانات مناسب برای گزارش گیری، تحلیل هزینه ها و کنترل سرمایه گذاری،به تحقق ارزش افزوده و رفع نیازهای سرمایه گذاران ،مدیران صندوق،حسابرس،ضامن، متولی و نهادهای نظارتی منجر می گردد.


ویژگی های نرم افزار

  • ثبت همزمان و اتوماتیک اسناد حسابداری صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری به همراه محاسبه NAV در روز کاری بعد از درخواستهای صدور و منطبق با قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ابطال اتوماتیک گواهی های سرمایه گذاری و صدور مجدد گواهی معتبر با شماره سریال جدید
  • مطابقت سرفصلهای حسابداری با رویه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ارزشیابی اتوماتیک قیمتها به منظور صفر شدن مانده حسابها
  • امکان پذیره نویسی اینترنتی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)

با افزایش استقبال از صندوق های سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف و همچنین تشخیص نیازهای فعالان حوزه بازار سرمایه ،