نصب همراه صندوق fundMobileApp

 

برخی از امکانات سامانه به شرح ذیل است :

 • پشتیبانی از انواع دارایی تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی اعم از سهام شرکتهای بورسی ، اوراق مشارکت و گواهی سپرده های بورسی و بانکی ، وجوه نقد و انواع بدهی و مطالبات ، یونیت های صندوق ، اختیار تبعی ،ETF)
 • امکان ثبت اطلاعات کامل مربوط به سرمایه گذار اعم از تحلیل شخصیت و ارزیابی ریسک پذیری جهت سرمایه گذاری
 • امکان تنظیم محدودیت های سبدگردانی و گزارش هشدار تخلفات از محدودیت ها
 • امکان ثبت قرارداد سبدگردانی و متمم قرارداد طی دوره و همچنین پشتیبانی از فرایند فسخ و تمدید قرارداد
 • پشتیبانی از انواع روشهای محاسبه کارمزد (ثابت / مبتنی بر عملکرد) مورد تایید سازمان بورس
 • به روز رسانی فایل معاملات مربوط به سبدهای اختصاصی در قالب فایل DBS
 • هشدار کلیه مجامع مرتبط با سبدهای اختصاصی به صورت خودکار و اعمال آن در سیستم
 • ارایه حسابداری سبدهای اختصاصی و سبدگردان به صورت مستقل و منطبق برآخرین " دستورالعمل حسابداری ثبت رویدادهای مالی سبد اختصاصی " از سوی سازمان بورس
 • گزارشات کامل از ترکیب دارایی های سبد اختصاصی ، وضعیت قراردادها ، وضعیت نقدینگی سبدهای اختصاصی و ....
 • گزارشات کامل از وضعیت سهام و وضعیت مشارکت مشتریان و وضعیت واحدهای صندوق مشتریان
 • محاسبه بازده MWRR و TWRR مربوط به سبدهای اختصاصی
 • ارایه نمودار مربوط به بازدهی سبدگردان طی دوره فعالیت در بازه های زمانی متفاوت در وب سایت
 • امکان بکارگیری از OTP جهت بالا بردن ضریب امنیت در شناسایی کاربران
 • در نظرگرفتن موجودیت های جداگانه و مستقل برای هر سبد اختصاصی
 • امکان ایجاد تمامی سطوح دسترسی مورد نیاز واحد سبدگردانی بر اساس دستورالعمل
 • گزارشات کامل از صورت های مالی سبد اختصاصی ، عملکرد سبد و ارایه صورتحساب کامل از فعالیت سبدگردانی، طی دوره و در پایان دوره سبدگردانی
 • ارایه صورت های مالی جداگانه برای هر سبد اختصاصی
 • وب سایت اطلاع رسانی سبدگردانی